Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als partijen het eens zijn geworden over de prijs en de bijkomende voorwaarden (zoals de opleveringsdatum en bijkomende voorwaarden), legt de makelaar de mondelinge koop vast in een huurovereenkomst/koopakte. Deze wordt door beide partijen ondertekend, in bijzijn van de makelaar.
Als een pand 'onder bod' is mag u wel een bod uitbrengen, maar behoudens uitzonderingen (zie vraag 7) zal de verhuurder/verkoper normaal gesproken pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is.
Nee. Aan een bezichtigingsafspraak kunt u geen rechten ontlenen. Deze is geheel vrijblijvend voor zowel u als de verhuurder/verkoper. Mogelijk heeft een ander na u gebeld die eerder tijd kon vrijmaken voor een bezichtiging.
Ja, dat kan, maar het gebeurt niet vaak. Meestal zal de verhuurder/verkoper zich niet willen binden aan een toezegging. Een optie of toezegging kunt u niet eisen. De verhuurder/verkoper en zijn makelaar beslissen hierover.
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot verhuur of verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verhuurder/verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is.
Ja, zolang het pand nog niet is verkocht is de verhuurder/verkoper vrij om zijn prijs aan te passen.
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste huurder/koper is. In dat geval kan de verhuurder/verkoper samen met zijn makelaar besluiten om een lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Bij een inschrijvingsprocedure bijvoorbeeld, hebben alle bieders een gelijke kans.
Nee. De verhurende/verkopende makelaar bepaalt samen met de verhuurder/verkoper de procedure en met wie als eerste in onderhandeling wordt gegaan. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is.
Door een bod te doen bent u nog niet automatisch in onderhandeling. U bent pas in onderhandeling als de verhurende/verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. Een verhuurder/verkoper is niet verplicht om een tegenbod te doen.
Nee. De rechter heeft bepaald dat de vraagprijs wordt gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verhuurder/verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet.
De rechter heeft bepaald dat als de wederpartij een bod niet accepteert maar een nieuw tegenbod uitbrengt, dat dan het oude bod is vervallen. Er is geen verplichting om door te onderhandelen.
Een taxatie wordt uitgewerkt in een officieel en volledig uitgewerkt document: het taxatierapport. Dit rapport dient vaak als basis voor de verzekering, hypotheek, lening(en) of bedrijfsfinanciering. Een waardebepaling is een schriftelijke of mondelinge verklaring van de makelaar over de actuele waarde van uw bedrijfspand. Op basis van een waardebepaling kunt u geen financiering/leningen afsluiten.
Een verhurend/verkopend bedrijfsmakelaar behartigt uitsluitend de belangen van zijn opdrachtgever. De aanhurend/aankopend bedrijfsmakelaar is juist bij uitstek de adviseur van u als huurder/koper. Een goede aanhuur/aankoopmakelaar luistert naar uw wensen, weet wat er speelt in de omgeving en wijst u op alternatieven waar u misschien zelf niet aan denkt. Verder kan de makelaar u behoeden voor vervelende juridische en/of financiële scenario's. Het inschakelen van een aanhuur-/aankoopmakelaar is een investering die zichzelf gemakkelijk terugverdient.
Contact 010-2480220 info@gwmakelaars.nl